Tjej-tid

På tjej-tiden arbetar vi just nu med vad som utmärker ”en bra kompis”. Vi har börjat med att göra en ”mindmap” med egenskaper för en bra kompis. Alla tjejer har fått en lapp med ett namn på en av sina tjej-klasskompisar. Uppgiften är att göra en bild med namnet i fokus samt välja ut tre av de egenskaper vi tillsammans kommit fram till att en bra kompis har. Tanken är att tjejerna ska få redogöra för varför de valt just de egenskaperna till just sin klasskompis. Vi kommer att fortsätta med att tjejerna får göra en likadan men då med sitt eget namn och med de egenskaper de själva har som en bra kompis.

 

 

Ännu en webbplats i Webbstjärnan