Dom fyra stånden/Dzenis

Adel blir ett stånd Adel blev fri från skatt.
Det kostade mycket pengar att skaffa rustning och hålla häst.

Därför kunde bara de rikaste göra det.

Adelsmän slapp att betala skatt för dom hjälpe kungen på krigen.

Adelsmannen levde som en storgods ägare.

Han måste ägna mycket tid åt att sköta sina gods och gårdar.

 

Prästerna och kyrkan

På 1100 talet hade Sverige blivit indelat i stift kyrkliga områden.

I varje stift styrde en biskop. Hans kyrka kallades domkyrka.

Biskoparna bestämde om allt som hade med kyrkor och gudstjänst att göra.

Prästerna betalade ingen skatt prästerna tog tiondel av kungen.
Borgarna och städerna
Sedan gammalt fanns handelsplatser, där viktiga väger korsade varandra .

Dit sökte sig köpmän med sina varor. Dit kom traktens folk med sina produkter för att byta, köpa och sälja. Sådana platser kallades städer. Köpmännen och hantverkarna kallades borgare.
Bönder och jorden

Av 100 personer var 85 bönder. Varje hus hade då byggts för ett visst ändamål.

Man bodde i ett, lagade mat i ett annat och bakade i ett tredje osv. Liksom i städerna arbetade man

på vintern vid skenet från elden. De färdiga brödkakorna träddes på ständer och hängdes i långa rader under taket. Bönder var fattiga.

Dzenis Slut

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *