De fyra stånden/Zuzanna

Bönder : De flesta bönder va fattiga. På hösten behövde de betala skatten. Utan bönder finns det inte mat. Vissa bönder har egen jord. Och vissa har hyrt jord. Bönderna ska betala sin tionde del till prästen. Det finns olika slags bönder t.ex. Skattebönder, Kronobönder, Kyrkobönder och frälsebönder. Bönderna åt nästan aldrig färskt bröd. Endast vid bröllop och begravningar förekom färsk mat. De flesta på medeltiden var bönderna. Vissa bönder hade flera hus. Bönderna åt ofta med fingrarna. Eller så åt man också med träsked.
Borgare: Borgare betalade skatt. Platser låg bra till samlade borgare. Köpmän och hantverkare kallas för borgare. Borgarna bestämde allt i staden. Städerna styrdes av borgmästare och rådmän. Det var borgarna själva som utsåg dem. Borgarna betalade skatt till staden. Större delen av skatten gick till kungen. Resten av skatten fick staden.
Präster : Prästerna fick inte gifta sig. De levde i celibat. Det är ett latinskt ord som helt enkel betyder ogift. Prästerna hade fått utbildning. De flesta hade gått i skolor,som låg vid domkyrkorna. Prästerna tog en tionde del av bönderna. Många människor sänkte också hus,gårdar och pengar till kyrkan. Det var så biskoparna hade så mycket pengar. På 1100-talet hade Sverige blivit indelat i stift (kyrkliga områden). I varje stift styrde en biskop. Hans kyrka kallades domkyrka. Biskoparna bestämde om allt som hade med kyrkor och gudstjänst att göra.

 

Adel : Adeln betalade inte skatt. För de hjälpte kungen i krig. Adeln var den mäktigaste och rikaste. Adelsmännen ägde stora gårdar. Han måste ägna mycket tid att sköta sina gods gårdar. Alldeles särskilt spännande var det att jaga med falk. Hustrun hade sina uppgifter. Hon ansvarar för att inom hushållet och det var inte litet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *